Beşiktaş Evlendirme Dairesi Nikah İşlemleri ve Kokteyl Fiyatları, Düğün Fotoğrafçısı - Düğün Fotoğrafçısı 34 - En Mutlu Anım

Beşiktaş Evlendirme Dairesi Nikah İşlemleri ve Kokteyl Fiyatları, Düğün Fotoğrafçısı


Beşiktaş Evlendirme Salonu, Beşiktaş Evlendirme Dairesi, Beşiktaş Nikah Dairesi, Beşiktaş Nikah Sarayı, Beşiktaş Nikah Salonu, Nasıl Gidilir, Adres ve Telefon.
Beşiktaş Nikah Fiyatı / Ücreti 2012 – Kokteyl Ücreti, Kokteyl Ne Kadar? 

Beşiktaş Evlendirme Dairesi Nerede? Bazı Özellikleri…
Beşiktaş’ın içinde, yenilenmiş salona sahip geniş güzel bir nikah salonu. Geniş aileleri olanlar için ideal. Barkovizyon gösterisi ve masa üstüne koyacakları çiçek için ayrı bir ücret talep ediliyor. Ancak salon Beşiktaş’ın biraz iç kısımında yer aldığı için İstanbul trafiğinden dolayı yakınlarınızın salona ulaşması  zor olabilir, bu nedenle daha erken yola koyulmaları gerekli.

Evlenen her çifte Beşiktaş belediye Başkanı adına çerçeveli bir fotoğrafınızı nikah bitmeden hediye ediyorlar. Pek çok nikah salonu gibi içinde fotoğraf ve video hizmetlerini sadece anlaşmalı firma veriyor. Nikah süresince çekilecek video hizmeti ve fotoğraf için anlaşırsanız videoları ve 20 tane baskısı alınmış fotoğrafı alabiliyorsunuz. Tüm fotoğrafları cd’de almak isterseniz ayrıca bir ücret talep ediliyor. Tüm fotoğraflar pencerenin önünde yer alan yarısı camın önünde, yarısı duvarın önünde demir kemerin altında çekiliyor. Kablolar da tüm fotoğraflara eşlik ediyor.

Beşiktaş Evlendirme Dairesi Nikah Fiyatları / Ücretleri 2013 
Nikah Salonu (Beşiktaş İlçesinde İkamet Edenler)
Ptesi-Salı-Çarşamba-Perşembe : 66 TL
Cuma:166 TL
Ctesi, Pazar: 316 TL

Nikah Salonu (İlçe Dışından Gelen)
Ptesi-Salı-Çarşamba-Perşembe : 166 TL
Cuma: 266 TL
Ctesi, Pazar: 566 TL

Beşiktaş İlçe Sınırlarında
(Ev, Düğün Salonu, Lokal vs):
Ptesi-Salı-Çarşamba-Perşembe : 266 TL
Cuma:266 TL
Ctesi, Pazar: 266 TL

Beşiktaş İlçe Sınırlarında
(Turizm İşletmesi, Otel, Gemi vs.):
Ptesi-Salı-Çarşamba-Perşembe : 366 TL
Cuma: 366TL
Ctesi, Pazar: 366 TL

İlçe Sınırları Dışında
(Ev, Düğün Salonu, Lokal vs):
Ptesi-Salı-Çarşamba-Perşembe : 466 TL
Cuma: 466 TL
Ctesi, Pazar: 466 TL

İlçe Sınırları Dışında
(Turizm İşletmesi, Otel, Gemi vs.):
Ptesi-Salı-Çarşamba-Perşembe : 666 TL
Cuma: 666 TL
Ctesi, Pazar: 666 TL

Beşiktaş Evlendirme Dairesinde İstenen Evraklar

BEŞİKTAŞ EVLENDİRME MEMURLUĞU EVLENME BAŞVURUSU
On sekiz yaşını doldurmuş mahkemece koruma altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca;
a) Onyedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın anne- baba izni, anne- baba yok ise vasi veya vesayet makamının izni ile,
b) Onaltı yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile evlenebilir.
c) Onbeş yaşında olanlar hiçbir şekilde evlenemez.
Yaşlarının küçüklüğü veya başka nedenle evlenmeleri ana- baba veya vasinin rızasına bağlı olanlar, müracaat sırasında evlenme beyannamesine bunların rızalarını gösterir belgeyi de eklemek zorundadır.Rıza belgeleri; noterden yapılabileceği gibi ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanabilir. Ana- babadan birinin ölmüş olması halinde sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği taktirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.

MÜRACAAT
Beşiktaş Evlendirme Memurluğu’na evlilik müracaatları hafta içi her gün 8.30 – 11.45 saatleri arasında kabul edilmektedir. Evlenecek kadın ve erkeğin içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte müracaat etmeleri esastır. Evleneceklerin ayrı illerde bulunması veya birinin yurt dışında olması gibi hallerde ayrı ayrı müracaat da mümkündür. Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlik bilgilerinin bulunması, evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır. Vekalet ile evlenme yapılamaz. Başka bir evlendirme memurluğundan alınan “İzin Belgesi “ile yapılacak olan müracaatlara en geç iki ay sonrası için nikah gün ve saati verileceğinden, “İzin Belgesi” ile yapılacak başvuruların buna göre yapılması gerekmektedir.
1- Çiftlerin son medeni hali işlenmiş fotoğraflı nüfus cüzdanları, (T.C Kimlik numarası olmayan ve yıpranmış nüfus cüzdanları kabul edilmemektekdir)
2- Aile hekiminden ( kan tahlili ve akciğer filmi sonrası )alınmış fotoğraflı evlenme sağlık raporları
3- Beş adet renkli vesikalık fotoğraf, (Fotokopi fotoğraf kabul edilmemektedir
Fotoğrafların ön cepheden baş açık, sivil giysilerle ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın çene ve yüzleri açık olmak şartı ile başörtülü fotoğrafları kabul edilir.

Yabancılar için yetkili makamlarca kişinin; adını, soyadını, anne- baba adı ile doğum tarihi ve doğum yerini medeni durumunu (evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını) gösterir şekilde düzenlenmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş “Evlenme Ehliyet Belgesi” “Evlenme Ehliyet Belgesi”nde anne- baba adı, yok ise“ anne- baba adını gösterir geçerli bir belge aranır (Doğum Belgesi).

Evlenme Ehliyet Belgeleri;
1- Belgeyi,Hangi şehirimizdeki konsolosluk vermiş ise o şehrin valiliği belgedeki imza ve mühürü doğruladıktan sonra ( Noter tasdikli tercüme yapılarak ) işleme alınır.
2- Ülkesinde düzenlenen, düzenlenen ülkedeki Konsolosluğumuz tarafından imza ve mühürü doğrulanan belgeler noter tasdikli tercümesi ile işleme alınır.
3- Ülkesinde düzenlenen, o ülkenin Türkiye’deki temsilciliğince tasdik edilmesinden ve Valilik ilgili bürosu imza ve mühürü doğruladıktan sonra belge noterden yapılan Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.
4- Ülkesinden tasdik şerhi ( Apostill ) düzenlenmiş ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile işleme alınır.
5- Ülkesinden getirdiği “Uluslararası Evlenme Ehliyet Belgesi” ve “Uluslararası Doğum Belgesinin” ayrıca tasdiğine gerek yoktur.
Pasaport ve vize süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

DOSYALARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Evlenme dosyalarının geçerlilik süresi, “Evlenme Ehliyet Belgesi”nin düzenleme tarihinden itibaren altı aydır. Bu süre içerisinde evlenme akdi yapılmadığı takdirde dosya iptal edilir.

EVLENME İZİN BELGESİ
Evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde evlenme izin belgesi verilir.
Böyle bir belgeyi alan çiftler yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda ayrıca bir belgeye gerek kalmaksızın evlenebilirler.
Çiftlerden birinin imzasının bulunduğu belge izin belgesi değildir. Bu belge evlenme beyanıdır. Böyle bir belgeyi getirenler istenilen diğer belgeleri de getirmek zorundadır.
Evlenme İzin Belgesi, ancak çiftlerin fotoğraflarının, kişisel bilgilerinin ve imzalarının aynı form üstünde olması ile tanzim edilebilir.
“Evlenme İzin Belgesi” verildiği tarihten itibaren altı ay süre ile geçerlidir.

NİKAH GÜNÜ VERİLMESİ
Çiftler en erken müracaat tarihini takip eden ikinci gün evlenebilirler. Dairemizde uygulanan en geç evlenme günü ise müracaat tarihini takip eden üç ay için verilmektedir. (Örneğin; Mart ayında müracaat eden çitler Haziran ayı sonuna kadar, Nisan ayında müracaat eden çitler Temmuz ayı sonuna kadar gün talebinde bulunabilirler) İzin Belgesi ile yapılacak olan müracaatlara en geç iki ay sonrası için nikah gün ve saati verilmektedir.

ŞAHİTLİK ŞARTLARI
Nikah şahidi olabilmek için; ergin, ayırt edebilme gücüne sahip olmak ve şahitliğini yaptığı kişiyi tanımak şarttır.(Çiftin; annesi, babası, kardeşi veya çocuğu dahi nikah şahidi olabilir.)
Şahit, evlenme isteğine ait iradelerin açıklanmasına dair bildirimlerin serbestçe yapıldığına, şahitlik ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve akdin yapıldığına şahittir.
Şahit olacak kişiler nikah öncesi kimliklerini görevli memura göstermek ve T.C kimlik numaralarını ve adreslerini bildirmek zorundadır.

EVLENME ENGELLERİ
a) Hısımlık;
1- Üst soy ve alt soy arasında; kardeşler arasında amca dayı hala ve teyze ile yeğenleri arasında
2- Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile eşlerden biri ile diğerinin üst soy ve alt soyları arasında
3- Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin çocukları torunları ve eşi arasında evlenme yapılamaz.
b) Evli olmak;
Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında önceki evliliğin ölüm boşanma veya evliliğin her hangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz.
c) Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması;
Boşanmış, evliliğin geçersiz olduğuna hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın boşanma veya evliliğin geçersizliğine dair mahkeme kararı olmadan veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üçyüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez.
Ancak kadın üçyüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde bu bekleme süresi ortadan kalkar.
d) Gaiplik durumunda;
Gaipliğine karar verilen kişinin eşi mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez
e) Sağlık raporunun bulunmaması

KADININ SOYADI
Kadın evlenince kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya nüfus müdürlüğüne yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.

MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ
Eşler arasında herhangi bir sözleşme yapılmadığı durumda mal varlıkları ortakdır.
Eşler, isterlerse bir mal rejimi sözleşmesiyle, kanunda belirlenen rejimlerden birini kabul edebilirler. Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır.Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorunludur.
Resmi nikah akdi yapılmadan kesinlikle dini nikah yapılamaz.

Yukarıdaki bilgiler “Türk Medeni Kanunu” ve “Evlendirme Yönetmeliği”dikkate alınarak Beşiktaş Evlendirme Memurluğu tarafından hazırlanmıştır.

En erken ertesi gün, en geç 3 aya kadar tarih alınabiliyor. Nikah için hazırlanan evrakların en eskisi 6 aylık olabilir.

Beşiktaş Evlendirme Dairesi Kokteyl Salonu:
Nikah salonunda dilerseniz kokteyl verebiliyorsunuz. Günün son iki nikahında kokteyl seçeneğini tercih edebiliyorsunuz.
Kokteyl Bilgi İçin Tel:0212 3519390/ 119

Adres:Beşiktaş Evlendirme Memurluğu Türkali Mah. Nüzhetiye Cad. No:68  Ihlamur Kasrı karşısı Beşiktaş/İST
Nasıl Gidilir:Beşiktaş’tan 1,5 km içerde kalıyor. 15 dk yürüyerek ulaşılabilir. Migros Marketin hemen üstünde. Ihlamur Kasrı ve Halk pazarının arasında yer alıyor. Şişli Nikah Salonu ile karıştırılmamalıdır.
Tel: 0212 260 64 97
Web: http://www.besiktas.bel.tr/t/15/sub.jsp?p=9200
Nikah Salon Fotoğrafçısı Tel:  Evlendirme dairesinin yukarıdaki telefonundan ulaşabilirsiniz. (Biz düğün fotoğrafçısıyız, bu salonun fotoğrafçısı biz değiliz.)
Not: Sitemizde yer alan konular bilgilendirme amaçlıdır. Evlendirme dairesince istenen evraklar ve ücretler başvurduğunuz tarihte farklı olabilir. Evlendirme dairesinin fotoğrafçısı biz değiliz.

Genel olarak tavsiye edebileceğim bir salon.

“En Mutlu Anınız” için düğün fotoğrafçısı veya tüm gün çekim için düğün hikayesi fotoğrafçısı arıyorsanız, düğün fotoğrafçısı fiyatları sayfamızdan paketlerimize göz atabilirsiniz.

Düğün Fotoğrafçısı 34 | Düğün Fotoğrafçısı İstanbul - Nişan Fotoğrafçısı - Düğün Fotoğrafları - Nişan Fotoğrafları - Düğün Hikayesi Fotoğrafçısı. Fotoğrafların, Yazıların İzinsiz Kullanımı Yasaktır. | En Mutlu Anım 2012 Up